پیام سایت

تایید

ورود به سایت

لغو

ثبت نام در سایت

باز یابی رمز عبور ؟

ثبت نام

لغو
Image

شرکت سوشیانت

ما مفتخریم که محصولی داریم که قابل اعتماد است و به راحتی استفاده میشود. شرکت سوشیانت مجموعه ایی پیشتاز در درمان آبی با تردمیل میباشد. این تردمیل آبی برای رفع نیاز محیط کلینیکی، درمانی و ورزشی تولید و طراحی شده است. این مجموعه دارای تردمیل های پیشرفته برای همه ی سنین و با هر میزان تحرک میباشد.

ISO 13485: 2016

ISO 9002: 2016

درباره ما

فروشگاه سوشیانت

فروشگاه لوازم پزشکی

نام دستگاه

ضصنالثضصتنماثمضا صثتنما

نام دستگاه

شستی شمس ایمشتسا میتنشامسیاشمستی

نام دستگاه

متشسی شسی شتسای نشاسی اشمنسیام

دریافت پشتیبانی

شماره همراه خود را وارد کنید

مقالات

آموزش و اخبار

ساخت تردمیل آبی
1401 2 22

ساخت تردمیل آبی

0 پیام

ما مفتخریم که محصولی داریم که قابل اعتماد است و به راحتی استفاده میشود. شرکت سوشیانت مجموعه ایی پیشتاز در درمان آبی با تردمیل میباشد. این تردمیل آبی برای رفع نیاز محیط کلینیکی، درمانی و ورزشی تولید و طراحی شده است. این مجموعه دارای تردمیل های پیشرفته برای همه ی سنین و با هر میزان تحرک میباشد.

بیشتر
تردمیل در آب قیمت
1401 2 22

تردمیل در آب قیمت

0 پیام

ما مفتخریم که محصولی داریم که قابل اعتماد است و به راحتی استفاده میشود. شرکت سوشیانت مجموعه ایی پیشتاز در درمان آبی با تردمیل میباشد. این تردمیل آبی برای رفع نیاز محیط کلینیکی، درمانی و ورزشی تولید و طراحی شده است. این مجموعه دارای تردمیل های پیشرفته برای همه ی سنین و با هر میزان تحرک میباشد.

بیشتر